Aanvraagformulier Vakantiebungalow

Eénmaal per 3 jaar kunt u, uitsluitend met het aanvraagformulier, een vakantieweek aanvragen. Ondersteuning door uw maatschappelijk werker van Koninklijke Visio, Bartiméus of de Robert Coppes Stichting is daarbij gewenst. Zonder ondersteuning zullen wij door middel van een telefonisch gesprek en/of een huisbezoek zelf informatie bij u inwinnen.

Zie voor meer informatie het te downloaden formulier met toelichting. Let op: u kunt voor de zomer van 2017 geen aanvraag meer indienen. Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor de zomer van 2018. De deadline hiervoor is 1 november 2017.

Download formulier Bungalow

Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Twitter