Home

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werd opgericht in 1864 en is één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De inkomsten van de LSBS bestaan uit inkomsten eigen vermogen, legaten, erfstellingen en giften. De LSBS is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De LSBS stelt middelen beschikbaar:

  • voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
  • aan instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland
  • voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties (eens per jaar behandeld, indienen voor 15 februari)
  • aan particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland

LSBS:

Postbus 200

6710 BE  EDE

(0318) 767010

Download hier ons Privacy Statement

 

Download hier het intrekkingsformulier waarmee u de verwijdering van uw complete dossier bij de LSBS regelt.

Voeg toe aan Facebook Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan NUjij Voeg toe aan Twitter